Pannon Egyetem
PLG_ACCESSIBILITY_SKIP

Pannon Egyetemuniversity of pannonia

English

A Pannon Egyetemen avatott honoris causa doktorok

1962 Giacomo Fauser mérnök (Novara, Olaszország), a Montecatini Vegyipari Tröszt volt alelnöke
1963 Nikolaj Mihajlovics Zsavoronkov vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, az SZTA Általános és Szervetlen Kémiai Kutatóintézet volt igazgatója  (Moszkva)
1968 Viktor Vjacseszlavovics Kafarov vegyészmérnök, az SZTA levelező tagja, egyetemi tanár, a Moszkvai Mendelejev Vegyipari Egyetem Kémiai Technológiai Folyamatok Kibernetikája Tanszék volt vezetője
1968 May Jefimovics Pozin vegyészmérnök, a műszaki tudomány doktora, egyetemi tanár, a Leningrádi Lenszovjet Műszaki Egyetem Szervetlen kémiai Technológiai Tanszéke vezetője
1974 Erdey-Grúz Tibor Kossuth-díjas professzor, az MTA volt elnöke
1974 Lieselott Herfort állami díjas professzornő, a Drezdai Műszaki Egyetem tanára
1974 Stefan Pawlikowski professzor, a Gliwicei Sziléziai Műszaki Egyetem volt tanszékvezetője
1980 Gennagyij Alexejevics Jagodin professzor, a Szovjetunió volt közép- és felsőfokú szakoktatási minisztere
1980 Angelo Mangini professzor, a Bolognai Egyetem volt tanszékvezetője
1980 Vlagyimir Alexandrovics Proszkurjakov professzor, a Leningrádi Lenszovjet Műszaki Egyetem rektora
1983 Ernst Otto Fischer a Müncheni Műszaki Egyetem Szervetlen Kémiai Intézetének volt Nobel-díjas professzora
1983 Merszei Zoltán az Occidental Petróleum Corporation igazgató Tanácsa elnök-helyettese, az USA-Magyar Gazdasági Társaság társelnöke
1986 Gerhardt Pahl a Darmstadti Műszaki Egyetem professzora
1988 Josef Franz Karl Huber a Bécsi Egyetem volt professzora
1988 Karl Heinz Thiele a "Carl Schorlemmer" Leuna Merseburg Egyetem professzora
1989 Kováts Ervin a Lausanne-i Műszaki Egyetem tanára
1989 Berty József az Akroni Egyetem (USA) professzora
1989 Magyar Balázs a Zürichi Műszaki Főiskola volt professzora
1989 Liang - Tseng Fan a Kansas Állami Egyetem tanszékvezető professzora
1991 Motoyuki Suzuki a Tokiói Egyetem Mérnöki tudományok Intézete professzora
1992 Hans Pape a Deutsche Perlite Gesellschaft GmbH alapítója.
1992 Günter Knapp a Gráczi Műszaki Egyetem tanszékvezető professzora
1992 Helmut Böhme a Damstadti Műszaki Egyetem elnöke
1992 Peter Thomas Ruggenthaler a bécsi Simmering Hulladékfeldolgozó műszaki-kereskedelmi igazgatója
1995 Wolfgang A. Herrmann a Technischen Universität München igazgatója
1995 Harsányi János a kaliforniai Berkeley Egyetem volt egyetemi tanára, matematikus, Nobel díjas (1994)
1995 Oláh György a dél-kaliforniai Loker Egyetem Szénhidrogén-kémiai Laboratóriumának vezetője, Nobel díjas (1994)
1996 Hans-Christian Pfohl a Darmstadti Műszaki Egyetem tanszékvezetője
1996 Wolfgang Bachofer a Hamburgi Egyetem volt professzora
1996 Emmanuel G. Koukios a National Technical University Of Athens professzora
1996 James Victor Pevaras Long a Cambridge-i Egyetem ny. professzora
1997 Polinszky Károly a VE első rektora, a BME professzora volt
1997 Habsburg Ottó a Páneurópai Unió tiszteletbeli nemzetközi elnöke
1997 Fejes Tóth László akadémikus, 1949-64 között a VE Matematika Tanszék vezetője volt
1999 Benedek Pál akadémikus, az MTA rendes tagja, ny. egyetemi tanár
1999 Pungor Ernő akadémikus, Bay Zoltán Intézet volt igazgatója
1999 Daniel Tondeur CNRS kutatási igazgatója, Nancy, prof. emeritus
1999 Kalló Dénes címzetes egyetemi tanár, MTA Kémiai Kutatóközpont
2001 Inczédy János az MTA rendes tagja, PE professzor emeritusza
2001 Nemecz Ernő az MTA rendes tagja, PE professzor emeritusza
2001 Roska Tamás az MTA rendes tagja, PE-n az informatika szak alapítója
2002 Bécsy Tamás az irodalomtudomány doktora, a PE-n a színháztörténet szak alapítója
2002 Fésüs László tudományos tanácsadó, egyetemi magántanár, az MTA Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet Genetikai Kutatócsoportjának vezetője
2002 Rabó Gyula az USA beli Union Carbide Corporation vezető kutatója
2003 Kornai János az MTA rendes tagja, a Harvard University Collegium Budapest professzora
2003 Markó László akadémikus, a PE professzor emeritusza
2003 Herbert Birkhofer a Darmstadti Műszaki Egyetem professzora
2003 Németh Tamás az MTA rendes tagja, az MTA főtitkára
2004 Schmidt János az MTA rendes tagja, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Takarmányozástani Tanszéke egyetemi tanára
2005 Kroó Norbert akadémikus, az MTA alelnöke
2006 Bedő Zoltán akadémikus, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatója
2006 Ludwig M. Eichinger a mannheimi Német Nyelvtudományi Intézet igazgatója
2006 Prékopa András akadémikus, az ELTE prof. emeritusa, a Rutgers University (USA) egyetemi tanára
2007 Tétényi Pál akadémikus, kutatóprofesszor (MTA KK)
2008 Kertész András akadémikus, a Debreceni Egyetem Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport vezetője, egyetemi tanár
2008 Sáringer Gyula az MTA rendes tagja, a PE professzor emeritusa
2009 Guy Turchany professor emeritus
2010 Palánkai Tibor professor emeritus, az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány elnöke
2010 Popp József az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettese
2010 Michael Andrew Walker a University of California professzora
2011 Carmen Teodosiu a Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi professzor asszonya
2014 Győri Zoltán az MTA doktora, a Szent István Egyetem egyetemi tanára
2014 Bélyácz Iván az MTA tagja, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára
2014 Gyulai József az MTA rendes tagja, professor emeritus, egyetemi tanár (BMGE)
2014 Ali Abbaszov az Azerbajdzsáni Nemzeti Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár (Azerbaijan State Economic University)
2015 Rafigul Gani a Dán Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár (Technical University of Denmark)
2015 Stratos Pistikopoulos kutatóprofesszor, A&M Egyetem, Texas
2015 Kenso Soai professzor (Tokyo University of Science)
2016 Ö.E. Bogyay Katalin nagykövet, Mo. állandó ENSZ képviselőjeA Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karhoz fűződően a jogelőd PATE-n tiszteletbeli doktorrá avatottak névsora
1971 Kemenesy Ernő volt egyetemi tanár
1972 Addeke Henrik Boerma FAO volt vezérigazgatója
1972 Berke Péter volt egyetemi tanár
1972 Gustav Könecke a Luther Márton Universität Halle volt egyetemi tanára
1979 Csiki László volt egyetemi tanár
1979 Viktor Pannikov akadémikus
1979 Savic Relja egyetemi tanár
1982 Georg Müller a Luther Márton Universität Halle volt egyetemi tanára
1982 Manfred Zansch a Luther Márton Universität Halle egyetemi tanára
1983 Soós Gábor volt államtitkár
1984 Kurnik Ernő akadémikus, ny. kutatóintézeti igazgató
1984 Kulin Sándor volt egyetemi tanár, mezőgazdasági tudományok doktora
1985 Király Zoltán akadémikus, MTA rendes tagja, MTA Növényvédelmi Kutatóintézet kutatóprofesszora
1985 Erich Hübl Universität Bodenkultur Bécs egyetemi tanára
1987 Bocz Ernő Debreceni Agrártudományi Egyetem ny. egyetemi tanára
1989 Festetics Antal a Göttingeni Egyetem Vadbiológiai Intézetének igazgató professzora
1989 Gottfried Stolle a Luther Márton Universität Halle-Wittenberg egyetemi tanára
1991 Werner Bergmann professzor, a Jénai Növénytáplálkozási Kutatóintézet ny. igazgatója, tudományos tanácsadó
1992 Peter Schuhmann egyetemi tanár, a Berlini Mezőgazdasági Akadémia tudományos osztályvezetője, a Gross-Lüsewitzi Burgonyakutatási Intézet igazgatóhelyettese
1993 Jermy Tibor az MTA rendes tagja, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet ny. intézet igazgatója
1993 Hans-Jürgen Jager egyetemi tanár, a Giesseni Justus Liebig Egyetem Növényokológiai Intézet igazgató egyetemi tanára
1994 Dohy János volt akadémikus, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanára, a Tudományos Továbbképző Intézet volt dékánja
1996 Focko Weberling az Ulmi Tudományegyetem Általános Növénytani Intézet emeritus professzora
1996 Győri Dániel ny. egyetemi tanár, a PATE Agrokémiai és Talajtani Intézet MTA Kutatócsoport tudományos tanácsadója
1996 P. Joseph Mannion professzor, dékán Faculty of Agronomy University College Dublin
1997 Győrffy Béla a Martonvásári Kutatóintézet volt kutatóprofesszora, az MTA volt rendes tagja
1997 Molnár Jenő a Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet főosztályvezető főorvosa, c. egyetemi tanár
1997 Klement Zoltán az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet volt kutatóprofesszora, az MTA volt rendes tagja
1998 Martin Körschens professzor a Leipzig-Halle Környezetkutatási Központ Talajkutatási részlegének vezetője, a Német Talajtani Társaság elnöke